بخاری های دودکش دار

دودکش این نوع بخاری ها باید بصورت مداوم وصل یاشد. اگر دودکش کاملا صحیح نصب شود و ارتفاع آن رعایت شود، بیشتر گاز منواکسید کربن ناشی از سوختن  گاز طبیعی را  به بیرون انتقال می دهد. بخاری که دودکش آن بطور صحیح نصب شده باشد معمولا کاملا ایمن است.

بخاری های بدون دودکش

بخاری های بدون دود کش یا بدون دریچه، این نوع بخاری ها هم می توانند بطور دائم یا موقت نصب شوند یا بصورت پرتابل استفاده شوند و گاهی اوقات دارای یک مبدل کاتالیزوری هم هستند. بخاری های بدون دودکش تحت شرایطی که گردش هوای کافی وجود نداشته باشد ممکن است خطرناک باشند. اگر بخاری در شرایط مناسب کار کند خروجی آن بخار آب، دی اکسید کربن و دی اکسید نیتروژن می باشد.

1مجموع 1 مقاله
1مجموع 1 مقاله
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :