در این نوشته کوتاه سعی بر آن شده تا اطلاعات مختصری در مورد سیستم گرمایش فضای باز که از آنها با نام های بخاری باغی گازی ، بخاری باغی ، بخاری فضای باز ، هیتر فضای باز ، گرمایش رستوران داده شود.

1مجموع 1 مقاله
1مجموع 1 مقاله
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :